Informační Bulletin č. 5/2008 - 28. září 2008

VE VÍRU GALAXIÍ

aneb nová výstava barevných velkoformátových snímků v hale českobudějovické Hvězdárny a planetária

Galaxie jsou základní jednotky struktury vesmíru. Můžeme je také nazývat hvězdnými ostrovy. Výstava VE VÍRU GALAXIÍ je představí na unikátních barevných velkoformátových snímcích pořízených pomocí Spitzer Space Telescope v infračervené části spektra. Část snímků kombinuje infračervená data se snímky pořízenými ve viditelné části spektra pomocí Hubblovým kosmickým teleskopem či velkými pozemskými dalekohledy. Kromě známé Velké galaxie v Andromedě, Vírové galaxie v souhvězdí Honících psů či Velkého Magellanova mračna lze vidět i snímky galaxií poměrně neznámých.

Spitzer Space Telescope na oběžné dráze Země pozoroval během projektu SINGS desítky galaxií. Snímky byly původně pořízeny kvůli poznání vlastností mnoha různých typů galaxií v infračerveném oboru spektra. Pozorování pořízená Spitzer Space Telescope umožňují detailní studium utváření hvězd, prachových emisí a rozložení hvězd v každé z galaxií.

Naší snahou však bylo nejen přiblížit velmi zajímavý a přínosný astronomický výzkum, ale zároveň ukázat mimořádné estetické či přímo výtvarné kvality vědeckých snímků. Můžete tak žasnout nad prolínáním nejmodernějších technologií s podivuhodnou krásou vzdáleného vesmíru a ponořit se do hlubin vzdáleného vesmíru.

Výstava VE VÍRU GALAXIÍ je součástí dlouhodobé řadě našich výstav zaměřených na vztahy přírodních věd a umění. Navazuje na dvě předchozí výstavy věnované snímkům ze SST - Neviditelná krása vesmíru aneb infračervený Spitzer (r. 2005) a Spitzer Update (r. 2006).

Výstava byla zahájena 26.září 2008 v rámci programu Noci vědců pořádaného Hvězdárnou a planetáriem v Českých Budějovicích. Připravili ji pracovníci Hvězdárny a planetária Č. Budějovice - Kleť pod vedením Jany Tiché. Tisk EM Grafika, s.r.o. České Budějovice. V hale českobudějovické hvězdárny a planetária si ji můžete prohlédnout až do konce roku 2008 v otevírací době Hvězdárny a planetária. Na výstavu je volný vstup.

Více o Spitzer Space Telescope na http://www.spitzer.caltech.edu

Ing. Jana Tichá
ředitelka

Observatoř Kleť
Zátkovo nábřeží 4
370 01 České Budějovice
tel. 380 711 242 (od 10.00 hod.)
http://www.hvezdarnacb.cz
e-mail : klet@klet.cz
CNW_Counter