Informační Bulletin č. 2/2007 - 18. března 2007

VÍTEJTE VE VESMÍRU

aneb

JUBILEJNÍ VÍKEND NA KLETI

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti si letos připomíná řadu výročí. Letos dovršíme 70 let od otevření českobudějovické hvězdárny pro veřejnost (1937-2007), 50 let o d zahájení výstavby Observatoře Kleť (1957-2007), 15 let Internetu na Kleti (1992-2007) a 5 let pozorování s teleskopem KLENOT na Kleti (2002-2007).

Jako první z jubilejních akcí proběhne v sobotu 24.března a v neděli 25.března 2007 JUBILEJNÍ VÍKEND NA KLETI s planetkovou anketou/soutěží pro veřejnost. V rámci této ankety si návštěvníci Hvězdárny Kleť budou moci úplně POPRVÉ vyzkoušet, jak se navrhují jména planetkám.

Hvězdárna Kleť je doma i ve světe proslulá objevy planetek. Potvrzených objevů planetek je k letošnímu březnu 849. Známá jsou i mnohá jména, která kleťští astronomové svým objevům dávají. Pojmenovávat se mohou pouze planetky se spolehlivě určenou dráhou. Jména jim obvykle navrhují jejich objevitelé. Schvaluje je komise Mezinárodní astronomické unie a poté jsou používaná po celém světě. Zásluhou kleťských astronomů je tak po celém světě známo několik stovek jmen z českého a hlavně jihočeského místopisu, historie i současnosti. Například (21257) Jižní Čechy, (11134) České Budějovice, (22450) Nové Hrady, (7439) Hirzo, (66934) Kálalová, (70679) Urzidil, (10577) Jihčesmuzeum nebo (29401) Asterix a (29402) Obelix.

O jubilejním víkendu úplně poprvé nabídneme možnost navrhnout jméno pro planetku našim návštěvníkům. V rámci planetkové ankety o víkendu 24.3. a 25.3.2007 na Hvězdárně Kleť budou moci do předem připraveného formuláře uvést jeden svůj návrh a jeho stručné zdůvodnění. Nejvhodnější jméno vybere komise, kterou tvoří Jana Tichá (ředitelka hvězdárny), Miloš Tichý (astronom), Aleš Hazuka (Krajská redakce České televize), Filip Lýsek (Krajský úřad Jihočeského kraje) a Jana Vyžralová (lektorka planetária). Definitivní rozhodnutí je ovšem, tak jako u všech jmen planetek, na Mezinárodní astronomické unii. Vybraný návrh musí splňovat pravidla Mezinárodní astronomické unie pro pojmenovávávní planetek, proto zejména jména vojáků, politiků, jména komerční a jména odporující dobrým mravům budou z výběru předem vyřazena. Kdo by se chtěl připravit předem, najde na našem webu http://www.hvezdarnaCB.cz v sekci Jubileum podrobná pravidla ankety i přehled všech dosud na Kleti pojmenovaných planetek. Z účastníků planetkové ankety budou následně vylosování tři účastníci, kteří posléze obdrží astronomickou fotografii a propagační materiály HaP.

Planetkou, která figuruje jako předmět této planetkové soutěže je planetka číslo (89909) zaznamenaná na Kleti jako jeden z prvních objevů projektu KLENOT. 1,06-m teleskop KLENOT je určen hlavně pro podrobný výzkum blízkozemních asteroidů, komet a transneptunických těles, bylo s ním však už objeveno více než šest stovek dosud neznámých těles. Planetka (89909) byla objevena 8.března 2002 Janou Tichou, Milošem Tichým a Michalem Kočerem. Patří mezi tělesa hlavního pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem, kolem Slunce oběhne jednou za 5,54 roku a její průměr je přibližně 2 kilometry.

Poté co jméno vybrané z návrhů od účastníků planetkové ankety projde celým několikaměsíčním procesem Mezinárodní astronomické unie a bude publikováno v mezinárodním časopise Minor Planet Circulars, bude oficiální pojmenování planetky slavnostně zveřejněno na webových stránkách Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích s pobočkou na Kleti, na podzimní Jubilejní sobotě na Hvězdárně a planetáriu v Českých Budějovicích i v médiích.

Akce probíhají pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka.

Ing. Jana Tichá
ředitelka
18. března 2007

Observatoř Kleť
Zátkovo nábřeží 4
370 01 České Budějovice
http://www.hvezdarnaCB.cz

CNW_Counter