Informační Bulletin č. 2/2005 - 3. října 2005

Výstava NEVIDITELNÁ KRÁSA VESMÍRU
aneb INFRAČERVENÝ SPITZER na českobudějovické hvězdárně

Pouhýma očima i nejvýkonnějšími optickými dalekohledy můžeme spatřit vlastně jen úzkou viditelnou část vesmíru. Do dalších "neviditelných" oblastí lze nahlédnout až s pomocí přístrojů pracujících v radiové, infračervené, ultrafialové, rentgenové či gama části elektromagnetického spektra.

Spitzer Space Telescope, původně SIRTF - Space Infrared Telescope Facility, byl vynesen do kosmu v srpnu 2003. Kosmický teleskop je pojmenovaný po Lymanu Spitzerovi, Jr. význačném astrofyzikovi a prvním člověku, který navrhl umístit velký dalekohled do vesmíru.

Spitzer Space Telescope slouží k výzkumu vesmíru v infračerveném světle. To otvírá okno do jinak neviditelné oblasti vesmíru a umožňuje například zkoumat hvězdy v různým etapách hvězdného života od vzniku hvězdných zárodků v mlhovinách až k zániku supernov, sledovat materiál z něhož vznikají planety kolem cizích hvězd či odhalovat složení těles v naší sluneční soustavě. Astronomové mohou se Spitzerovým teleskopem zkoumat i vzdálené galaxie a rozšiřovat tak naše poznání vesmíru jako celku.

Výstavu unikátních velkoformátových barevních snímků ze Spitzerova kosmického teleskopu pro vás připravila Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti. V hale českobudějovické hvězdárny a planetária si ji můžete prohlédnout až do konce roku 2005 v otevírací době hvězdárny a planetária. Na výstavu je vstup volný. Výstava je věnována Světovému roku fyziky.

Pozoruhodné barevné snímky ze Spitzerova kosmického teleskopu v sobě zároveň spojují krásu s fyzikou, vědu s poezií a vytvářejí tak jednotný obraz vesmírného dění. Pokračujeme tak v dlouhodobé řadě výstav zaměřených na vztahy přírodních věd a umění, na spojení exaktní vědy a emotivního zážitku.

Ing. Jana Tichá
ředitelka HaP

Hvězdárna a planetárium
Zátkovo nábřeží 4
tel. 386 352 044
fax 386 352 239
e-mail : hvezdarna@hvezcb.cz
http://www.hvezcb.cz


CNW_Counter