Informační Bulletin č. 3/2002 - 18.srpna 2002

PLANETÁRIUM MEZI VLTAVOU A MALŠÍ ANEB PO POVODNI...

Českobudějovická hvězdárna a planetárium ležící přímo na soutoku řek Vltavy a Malše byla, podobně jako další veřejné budovy v centru města, postižena povodní z 13.srpna 2002. Vodní živel úplně zaplavil a zničil kotelnu a dílnu v suterénu. V přízemí, kde se nachází vlastní planetárium, kinosál a výstavní hala, vystoupala voda do výšky půl metru. Většina cennějších předmětů a přenosného vybavení byla vynesena do vyšších pater či odvezena z ohrožené oblasti.

Okamžitě po opadnutí vody začali pracovníci hvězdárny usilovně vlastními silami pracovat na likvidaci škod, úklidu naplaveného bahna, následné dezinfekci a vysoušení. Zároveň organizují odborné revize a kontroly zabudovaných zařízení, které nebylo možné při evakuaci vystěhovat, včetně vzduchotechniky a unikátního přístroje planetária, a doufají v co nejmenší škody.

V neposlední řadě bychom rádi z hvězdárny a planetária poděkovali všem pracovníkům povodňových komisí a krizových štábů, kteří zavážením vymílaného pravého břehu Vltavy lomovým kamenem v Háječku mezi zimním stadionem a planetáriem zachránili budovu planetária před zničením proudem rozvodněné řeky.

Českobudějovické planetárium je jediným zařízením svého druhu v Jihočeském kraji, a je navštěvováno školními exkurzemi i ze sousedních regionů, které podobné unikátní zařízení nemají (Vysočina, Západní Čechy). Pracovníci hvězdárny a planetária doufají, že se jim po nutných opravách podaří uvítat své návštěvníky na nových pořadech, přednáškách a výstavách ještě během letošního podzimu; o přesnějších termínech budou včas informovat. Příznivci astronomie mohou zatím do konce srpna navštívit naší pobočku hvězdárnu na Kleti. V provozu jsou též všechny internetové stránky spravované hvězdárnou a planetáriem včetně serveru www.planetky.cz, přinášejícího novinky a zajímavosti ze světa planetek i komet.

Fotografii zaplavené budovy planetária naleznete ZDE.

Ing. Jana Tichá
ředitelka Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích a Observatoře Kleť

18.srpna 2002

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou Observatoří Kleť
Zátkovo nábřeží 4, 370 01 České Budějovice
tel. 380 711 242 (Kleť)
tel. 386 352 044 (ČB)
fax 386 352 239
e-mail : klet@klet.cz
WWW: http://www.hvezcb.cz a http://www.klet.org

CNW_Counter