Informační Bulletin č. 1/2001 - 15.února 2001

Planetky na Kleti - pět set planetek a americký grant

Hvězdárna Kleť překročila právě nyní, v únoru 2001, hranici pěti set potvrzených objevů planetek čili takových, které mají dostatečně spolehlivě určenou dráhu pro přidělení pořadového čísla Mezinárodní astronomickou unií. Touto řadou objevů dosažených v rámci dlouhodobého výzkumného programu patří jihočeská Kleť, pobočka Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích, jako jediná česká observatoř mezi deset nejúspěšnějších světových observatoří, věnujících se hledání planetek.

Na těchto deset observatoří rozložených po celém světě připadají dvě třetiny z celkového počtu číslovaných objevů. Nejvýznamnější z observatoří jsou v USA, Japonsku a Austrálii. Pětistou kleťskou planetkou je těleso s pořadovým číslem (21257) = 1996 DS2, které astronomové z Kleti pod vedením Jany Tiché nalezli 26.února 1996. Kolem Slunce oběhne jednou za 5,05 roku, pohybuje se po málo výstředné eliptické dráze v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Měří přibližně 5 kilometrů. Teprve tzv. číslované planetky se spolehlivě určenou drahou si mohou jejich objevitelé pojmenovávat, a tak kleťští astronomové nyní vybírají jméno pro jubilejní 500. planetku.

Zásluhou velkých amerických projektů jako je LINEAR, Spacewatch či LONEOS přibývá v posledních třech letech nově objevených planetek stále rychlejším tempem. Astronomové na Kleti se proto stále více soustřeďují na výzkum neobvyklých a zvláštních malých těles ve sluneční soustavě, jako byl loňský objev periodické komety P/Tichý, nové objevy planetek typu Trojan v libračních bodech soustavy Slunce-Jupiter či přesná měření poloh asteroidů pohybujících se v blízkosti Země včetně asteroidu Eros zkoumaného nyní sondou NEAR.

Právě ve sledování blízkozemních asteroidů patří současný tým Observatoře Kleť ve složení Jana Tichá, Miloš Tichý, Michal Kočer nyní mezi světovou špičku. V letech 1998-2000 nejvíce přispěl k měření přesných poloh potenciálně nebezpečných asteroidů americký hledací projekt LINEAR, a hned po něm jako druhá na světě právě Hvězdárna Kleť. Získaná data jednak rozšiřují naše znalosti malých těles sluneční soustavy, ale zároveň umožňují výpočet dráhy takovýchto asteroidů a vyhodnocení jejich možného blízkého přiblížení k Zemi a potenciálního rizika střetu se Zemí. Jedinečné výsledky astronomů z Hvězdárny Kleť v tomto oboru astronomie byly letos v lednu ohodnoceny i udělením zahraničního grantu ředitelce hvězdárny, kterým americká The Planetary Society podporuje výzkum blízkozemních asteroidů. Získané prostředky přispějí k dokončení nového 1-m dalekohledu, který hvězdárna již několik let buduje na Kleti a který bude sloužit hlavně k výzkumu asteroidů a komet na neobvyklých drahách. Grant, který nese jméno známého amerického astronoma E. Shoemakera, je významným oceněním výsledků a úrovně kleťských astronomů mezinárodní astronomickou komunitou.

Ing. Jana Tichá
ředitelka


Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou Observatoří Kleť
Zátkovo nábřeží 4, 370 01 České Budějovice
tel. 380 711 242 (Kleť)
tel. 386 352 044 (ČB)
fax 386 352 239
e-mail : klet@klet.cz
WWW: http://www.hvezcb.cz a http://www.klet.org

CNW_Counter