Informační Bulletin č. 2/2000 – 28.května 2000

Nový Trojan z Hvězdárny Kleť

Na první pohled se může zdát, že astronomové vidí v oblasti planetek (asteroidů) jako nejzajímavější asteroidy pohybující se v blízkosti Země a naopak transneptunická tělesa ve vnějších oblastech sluneční soustavy. Není to úplná pravda. Mezi značně rozrůzněným světem planetek se nacházejí i další velmi zajímavé skupiny. Jednou z nich jsou Trojané, planetky nacházející se v libračních bodech soustavy Slunce-Jupiter, tedy v místech. rovnováhy v gravitačním systému tří těles.

Jupiterovští Trojané se nacházejí v libračních bodech L4 a L5, tedy ve vrcholech rovnostranných trojúhelníků tvořených vždy Sluncem, Jupiterem a danou planetkou. Oblak Trojanů kolem L4 Jupitera o cca 60 stupňů předbíhá, Trojané v L5 jej o přibližně stejný úhel následují. Typický Trojan má velkou poloosu dráhy kolem 5,2 AU a tedy oběžnou dobu blížící se 12 rokům. Dá se také říci, že se pohybuje kolem Slunce v rezonanci 1:1 s Jupiterem. Z hlediska zkoumání dynamiky sluneční soustavy tvoří Trojané velmi důležitou skupinou. Planetek ze skupiny Trojanů se spolehlivě určenou dráhou je nyní v celosvětové databázi celkem 225. Z toho vyplývá, že jenom 1,5 procent planetek se spolehlivě určenou dráhou patří do skupiny Trojanů.

Nového, dosud neznámého Trojana poprvé zaznamenali astronomové Jana a Miloš Tichých z Hvězdárny Kleť na CCD snímcích pořízených 2.listopadu 1997 s 0,57-m zrcadlovým dalekohledem. Už na základě našich prvních předběžných propočtů dráhy bylo zřejmé, že se jedná o planetku ze skupiny Trojanů. Pod předběžným označením 1997 VB1 jej na Kleti dál pozorovali až letošního ledna, kdy pro něho japonský astronom Syuichi Nakano spolupracující s mezinárodním centrem pro sledování planetek na Harvard-Smithsonianské observatoři s použitím dalších pozorování z USA a Francie spočetl výslednou dráhu. Nový Trojan obdržel pořadové číslo (13229) jako 426. kleťská planetka se spolehlivě určenou dráhou. Zároveň je to už druhý číslovaný kleťský Trojan po planetce (3451) Mentor objevené fotograficky v roce 1984.

A pak bylo třeba vybrat jméno. Určitě to není u planetky to nejpodstatnější, u těles patřících do skupiny Trojanů však složitější než u jiných planetek. Objevitelé prvních Trojanů dvěma skupinám těles oddělených planetou Jupiter začali vybírat jména dle hrdinů trójské války, Řekům v L4 a obráncům Tróje v L5. Mezinárodní astronomická unie dbá na dodržování téhle tradice i nadále. Ti nejznámější z hrdinů antického eposu už jsou pochopitelně dávno rozebráni, vždyť první planetka ze skupiny Trojanů byla objevena už v roce 1904. Nezbývá než hledat mezi méně a méně známými. Na Kleti jsme vynašli řeckého bojovníka jménem Echion, nepříliš zmiňovaného člena osádky trojského koně.

Na myšlenku postavit dřevěného koně, do něhož se ukryjí nejlepší řečtí bojovníci, připadl Odysseus. Trojané vtáhli dřevěného koně do města. V noci Echion nedočkavý hrdinných činů vyskočil z dřevěného koně jako první a....a zahynul při pádu. Jeho prozíravější spolubojovníci otevřeli brány řeckému vojsku. Trója byla dobyta. Výraz "trojský kůň" zůstal dodnes. Echion, skoro zapomenutá obět dávné trójské války krouží dnes po obloze pod číslem kleťské planetky (13229) vlastně ani ne jako připomínka antického bojovníka, ale jako připomínka absurdity všech válek a jejich obětí.

Ing. Jana Tichá
ředitelka HaP Č.Budějovice-Kleť


Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou Observatoří Kleť
Zátkovo nábřeží 4, 370 01 České Budějovice
tel. 380 711 242 (Kleť)
tel. 386 352 044 (ČB)
fax 386 352 239
e-mail : klet@klet.cz
WWW: http://www.hvezcb.cz (česky) a http://www.klet.cz (anglicky)

CNW_Counter