Informační bulletin č.2/98 - 29.října 1998

První česká pozorování transneptunického tělesa 1996 TL66

Komety a planetky - malá tělesa ve sluneční soustavě - jsou v poslední době jedním z astronomických hitů. Vědci zkoumají planetky mezi Marsem a Jupiterem, asteroidy v blízkosti Země i komety. Za nejzáhadnější však považují tělesa na periférii sluneční soustavy. Existenci transneptunických těles tvořících za drahou Neptunu tzv. Kuiperův pás předpokládali astronomové od 50-tých let, ale teprve v roce 1992 bylo objeveno první z nich. Na hledání a následných výzkumech se podílejí astronomové z mnoha zemí světa, převážně z USA a západní Evropy, pracující s největšími dalekohledy na světě. První unikátní pozorování transneptunického tělesa v České republice uskutečnili astronomové Ing. Jana Tichá, Dr. Zdeněk Moravec a Miloš Tichý z jihočeské Observatoře Kleť, známé hlavně objevy planetek. Jedná se o přesná astrometrická měření transneptunického tělesa označeného 1996 TL66, jejichž cílem bylo zpřesnění výpočtu jeho dráhy. Těleso 1996 TL66 se v době pozorování nacházelo více než 5 miliard kilometrů od Země. Měření byla publikována v cirkuláři Mezinárodní astronomické unie MPEC 1997-C12.

1996 TL66 i ostatní známé transneptunické objekty jsou tělesa s ledovým povrchem, která mohou být vlivem gravitačního působení velkých planet nasměrována do nitra sluneční soustavy a stát se krátkoperiodickými kometami.

Astronomové z kleťské observatoře právě v těchto dnech odjíždějí na mezinárodní workshop pořádaný Evropskou jižní observatoří (ESO) v Garchingu u Mnichova věnovaný právě výzkumu těles ve vnějších oblastech sluneční soustavy. Budou zde nejen prezentovat své dosavadní výsledky, ale i další plány v tomto oboru astronomie, připravované pod názvem KLENOT.

Ing. Jana Tichá, ředitelka

Snímek transneptunického tělesa 1996 TL66 byl pořízen 180-ti sekundovou expozicí v noci z 1./2.února 1997 0.57-m f/5.2 zrcadlovým dalekohledem Observatoře Kleť CCD kamerou SBIG ST-8. Jedná se o první snímek tělesa sluneční soustavy za drahou planety Neptun v České republice. V době pořizování snímku byla planetka od Země vzdálena více než 5 miliard kilometrů. Na obrázku je označena šipkou. Zobrazené pole má velikost 5 x 3.5 uhlových minut.Sever je na snímku nahoře a západ vpravo.
Pozorovatelé J. Tichá a M. Tichý.